Zarząd Spółki

Sławomir Papiernik
Prezes Zarządu

dr Magdalena Czuba – Wąsowska
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Anna Zacharska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Konrad Szeląg
Sekretarz Rady Nadzorczej

Bartłomiej Derlicki
Członek Rady Nadzorczej