Zarząd Spółki

dr Magdalena Czuba – Wąsowska
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Bartłomiej Derlicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Szeląg
Sekretarz Rady Nadzorczej