BEZPIECZEŃSTWO

Wspólnie z naszymi klientami i podwykonawcami bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. Dzięki stałemu budowaniu świadomości poprzez liczne kampanie informacyjne i programy motywacyjne, nasi pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy.

JAKOŚĆ

Posiadamy uprawnienia do spawania wszelkich konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników (również ciśnieniowych), urządzeń dźwigowych, mostów oraz konstrukcji okrętowych. Współpracujemy z uznanymi towarzystwami klasyfikacyjnymi, jak np.: BV, DNV GL, ABS, LR, TUV, SLV, PRS, UDT.

Spółka posiada również natowski kod podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE) uprawniający do realizacji projektów dla przemysłu obronnego.

Energomontaż-Północ Gdynia S. A. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN IS0 45001:2018.

X edycja kampanii plakatowej „STÓJ – POMYŚL”

X edycja kampanii plakatowej „STÓJ – POMYŚL”

W listopadzie 2021 roku odbyła się X edycja kampanii, podczas której dzieci pracowników wzięły udział w konkursie plastycznym pod tytułem: „Moje i Twoje zachowanie w niebezpiecznych miejscach”. Celem konkursu było kształtowanie świadomości dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i promocja troski o bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy, a także pokazanie analogii pomiędzy zagrożeniami w pracy oraz w życiu codziennym uczestników konkursu, czyli naszych dzieci. Dzięki zaangażowaniu pracowników i ich dzieci powstał szereg ilustracji pokazujących, że bezpieczne zachowanie jest ważne zarówno dla pracowników, jak i dla Ich rodzin. Dzieci pokazały, że wiedzą jakie niebezpieczeństwa występują podczas pracy rodziców i jak muszą się Oni zachować w strefach zagrożenia, a także wiedzą, że same podczas codziennych aktywności spotykają niebezpieczne miejsca i jak muszą się w nich zachować. Wyróżniono prace najcelniej ukazujące ideę konkursu. Niestety ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w tym roku nie mogliśmy się spotkać się podczas finału, ale wszystkie dzieci otrzymały dyplomy „Młodego strażnika bezpieczeństwa 2021”, atrakcyjne nagrody, a także tradycyjnie – kalendarze na 2022 rok zawierające wszystkie prace plastyczne.

Dziękujemy za udział i gratulujemy!

CERTYFIKATY