BEZPIECZEŃSTWO

Wspólnie z naszymi klientami i podwykonawcami bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. Dzięki stałemu budowaniu świadomości poprzez liczne kampanie informacyjne i programy motywacyjne, nasi pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy.

JAKOŚĆ

Posiadamy uprawnienia do spawania wszelkich konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników (również ciśnieniowych), urządzeń dźwigowych, mostów oraz konstrukcji okrętowych. Współpracujemy z uznanymi towarzystwami klasyfikacyjnymi, jak np.: BV, DNV GL, ABS, LR, TUV, SLV, PRS, UDT.

Spółka posiada również natowski kod podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE) uprawniający do realizacji projektów dla przemysłu obronnego.

Energomontaż-Północ Gdynia S. A. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN IS0 45001:2018.

IX edycja kampanii plakatowej „STÓJ – POMYŚL”

IX edycja kampanii plakatowej „STÓJ – POMYŚL”

W listopadzie 2020 roku odbyła się IX edycja kampanii, podczas której dzieci pracowników wzięły udział w konkursie plastycznym pod tytułem: „Mamo/Tato dbaj w pracy o bezpieczeństwo swoje i innych”. Celem konkursu było kształtowanie świadomości dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i promocja troski o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i współpracowników podczas pracy. Dzięki zaangażowaniu pracowników i ich dzieci powstał szereg ilustracji pokazujących, że bezpieczna praca jest ważna nie tylko dla samych pracowników, ale również dla ich rodzin. Dzieci pokazały, że wiedzą na czym polega praca ich rodziców i jakimi metodami mogą dbać o zdrowie i życie swoje i innych. Dzieci zwróciły uwagę zarówno na zagrożenia wynikające z wykonywanych prac, jak również te wynikające z ryzyka zakażenia Covid-19. Wyróżniono prace najcelniej ukazujące ideę konkursu. Niestety ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w tym roku dzieci nie mogły spotkać się podczas finału, ale wszystkie dzieci otrzymały dyplomy „Młodego strażnika BHP 2020”, atrakcyjne nagrody, a także tradycyjnie – kalendarze na 2021 rok zawierające wszystkie prace plastyczne.

Dziękujemy za udział i gratulujemy!

CERTYFIKATY