INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA S.A.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako: RODO, informujemy, że:

1.   Spółka ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) ul. Handlowa 19, Polska, jest administratorem danych osobowych; dalej jako: „Spółka”, „EPG” lub „Administrator”.

2.   Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Ewa Barzowska, e-mail:, iod@epgsa.comnr tel. +48 58 7702521.

3.   Każdej osobie, której dane przetwarza Spółka, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

4.   Każdej osobie, której dane przetwarza Spółka, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.   Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.   Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.