Zaplecze produkcyjne

Handlowa 19, Gdynia – Administracja oraz Produkcja,

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

Hale produkcyjne:

  • hale produkcyjne o łącznej powierzchni 10164 m2
  • hala do cięcia blach i prefabrykacji wstępnej usztywnień o powierzchni łącznej – 1548sqm

W każdej hali znajdują się po 2 suwnice o nośności od 8 do 20 ton.

Wyposażenie produkcyjne:

  • automaty do krzywoliniowego cięcia blach o długości do 13,5m, szerokość  blach do 3,5m i grubości do 150mm
  • gilotyna do blach o długości do 3,0m i grubości do 16mm
  • walce do zwijania blach o szerokości do 3,0 m i grubości do 160mm

Linia technologiczna antykorozji:

  • komora do czyszczenia o wymiarach 20m x 14m x 4,5m z pneumatycznym systemem transportu śrutu oraz z urządzeniami separacyjnymi śrutu dla 4 stanowisk roboczych
  • dwie komory malarskie o wymiarach 20m x 14m x 4,5m z automatycznie regulowaną temperaturą i wilgotnością powietrza

Magazyny i place składowania:

  • kryte magazyny o łącznej powierzchnu 3867sqm
  • place składowania gotowych wyrobów
  • plac składowania materiałów stalowych
Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder