Zaplecze produkcyjne

Handlowa 19, Gdynia – Administracja oraz Produkcja,

Czechosłowacka 3, Gdynia – place montażowe, Obróbka plastyczna i mechaniczna, zaplecze zlokalizowane na terenie portu Gdynia

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

Hale produkcyjne:

 • hale produkcyjne o łącznej powierzchni 10164 m2
 • hala do cięcia blach i prefabrykacji wstępnej usztywnień o powierzchni łącznej – 1548sqm

W każdej hali znajdują się po 2 suwnice o nośności od 8 do 20 ton.

Wyposażenie produkcyjne:

 • automaty do krzywoliniowego cięcia blach o długości do 13,5m, szerokość  blach do 3,5m i grubości do 150mm
 • gilotyna do blach o długości do 3,0m i grubości do 16mm
 • walce do zwijania blach o szerokości do 3,0 m i grubości do 160mm

Linia technologiczna antykorozji:

 • komora do czyszczenia o wymiarach 20m x 14m x 4,5m z pneumatycznym systemem transportu śrutu oraz z urządzeniami separacyjnymi śrutu dla 4 stanowisk roboczych
 • dwie komory malarskie o wymiarach 20m x 14m x 4,5m z automatycznie regulowaną temperaturą i wilgotnością powietrza

Magazyny i place składowania:

 • kryte magazyny o łącznej powierzchnu 3867sqm
 • place składowania gotowych wyrobów
 • plac składowania materiałów stalowych

Place montażowe z bezpośrednim dostępem do nabrzeża:

 • łączna powierzchnia – 43 969 m2
 • suchy dok 240x40x8m
 • 352m – długość nabrzeża
 • suwnica o udźwigu 500Ton oraz wysokości do haka 41m
 • 3 dźwigi portowe o udźwigu do 80 ton i wysokości do haka 40m
Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder
Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder