Ogłoszenia dla akcjonariuszy Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Rejestr Akcjonariuszy Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. prowadzi Biuro Maklerskie PKO BP.

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dostępny jest na stronie internetowej PKO BP BM  http://www.bm.pkobp.pl/era/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2024 r.

7 czerwca 2024

Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1-2 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2024 r. godz. 16:00, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Anny Wiśniewskiej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej nr 69/1.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10 czerwca 2024 r.

Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1-2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2024 r., godz. 12:00, w Gdyni, ul. Handlowa 19.

Ogłoszenie i plan Zgromadzenia ogłoszono w MSiG nr 94 (6996) z 15 maja 2024