Energomontaż-Północ Gdynia jako pierwsza polska firma w kolejnym etapie  w pierwszym przetargu na morską farmę wiatrową na Bałtyku !

W związku z naszą wcześniejszą zapowiedzią dotyczącą przetargu na wykonanie trafostacji MEW, chcielibyśmy poinformować, że oferta EPG dotycząca projektowania, budowy i instalacji trafostacji (EPCI) w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, przygotowana we współpracy ze strategicznym, brytyjskim partnerem-firmą ODE została zakwalifikowana do następnego etapu przetargu ( tzw. „short list”). Jesteśmy pewni, że doświadczenie zdobyte przez EPG jako jednego z wiodących dostawców multidyscyplinarnych projektów dla przemysłu offshore w połączeniu z wiedzą specjalistyczną kluczowych partnerów pozwoli nam skutecznie konkurować w ramach tego przetargu i poza nim. Jest to pierwszy przetarg EPG w ramach generalnego wykonawstwa (EPCI) oraz pierwszy przetarg na głównego wykonawcę morskich farm wiatrowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. należy do Grupy Przemysłowej Baltic.