Energomontaż-Północ Gdynia S.A należąca do grupy MARS Shipyards & Offshore, wiodący polski producent wysoko wyspecjalizowanych, w pełni wyposażonych  konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, przemysłu okrętowego. Spółka realizuje  również przebudowy specjalistycznych jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe oraz morski przemysł wydobywczy

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH

Miejsce pracy: Gdynia

Wymagania:

 1. wykształcenie zawodowe lub średnie
 2. rok doświadczenia na analogicznym stanowisku przy konstrukcja aluminiowych
 3. ukończony kurs cięcia i sczepiania (palnik cięcia gazowego)
 4. umiejętność czytania rysunku technicznego
 5. odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 6. dyspozycyjność

Zakres obowiązków:

 1. montaż elementów konstrukcyjnych
 2. dbanie o estetykę montowanych elementów

Oferujemy:

 1. umowę o pracę lub inne formy zatrudnienia
 2. pakiety szkoleń
 3. możliwość rozwoju zawodowego

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim  na adres: rekrutacja@epgsa.com wraz z klauzulą:

 

Zgoda informacyjna dla kandydatów do pracy w Energomontaż Północ Gdynia S.A.

 1. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomontaż – Północ Gdynia S.A. z siedzibą w Gdynia (81-061) przy ul. Handlowej 19, zwana dalej „EPG S.A”, „Administratorem”.
 3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail:, iod@epgsa.com; nr tel: 587702521
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w EPG S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu negocjacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  upoważnieni pracownic Administratora.
 10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.