Z przyjemnością informujemy, że Energomontaż-Północ Gdynia S.A. jako jedyna polska firma złożyła ofertę na wykonanie Morskiej Stacji Transformatorowej na południowych wodach Bałtyku. Projekt trafostacji opracowany został przy współpracy z grupą firm z Polski oraz Europy Zachodniej i obejmuje w swoim zakresie zaprojektowanie, wykonanie oraz instalację (EPCI) Morskiej Stacji Transformatorowej.

Tym samym nasza firma chce pokazać, że podmioty z Polski są gotowe do wyzwań związanych z Morską Energetyką Wiatrową. W kolejnych miesiącach skupimy się na wzmocnieniu naszej owocnej współpracy z partnerami, którzy razem z nami uczestniczyli w przygotowaniach powyższego projektu. Będziemy jednocześnie cały czas poszukiwać nowych, solidnych partnerów do kolejnych projektów, które dopiero pojawiają się na horyzoncie.

Mamy również nadzieję, że jest to pierwszy krok do całego wachlarza kolejnych projektów i możliwości, które obecnie otwierają się przed polskimi podmiotami.