Energomontaż-Północ Gdynia S.A., należąca do Spółek kapitałowych grupy ARP S.A., wiodący polski producent wysoko wyspecjalizowanych, w pełni wyposażonych  konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, przemysłu okrętowego. Spółka realizuje  również przebudowy specjalistycznych jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe oraz morski przemysł wydobywczy

Technolog Przygotowania Produkcji

 

Wymagania kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria lądowa, okrętownictwo, budowa maszyn, energetyka, oceanotechnika)
 • minimum roczne doświadczenie na analogicznym stanowisku w branży konstrukcji stalowych lub stoczniowej
 • podstawowa wiedza z zakresu budowy konstrukcji stalowych
 • znajomość metod i technik produkcji,
 • znajomość programu Auto Cad
 • znajomość pakietu MS OFFICE
 • komunikatywność, kreatywności, pomysłowość
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu i stresu
 • dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie, min. na poziomie B1

Zadania Działu:

 • wykonywanie dokumentacji w zakresach:

– dokumentacja warsztatowa dla wyrobów opartych na blachach: karty wykroju na Essaba, rysunki warsztatowe,                    schematy montażowe,

– dokumentacja warsztatowa dla wyrobów opartych na profilach: karty cięcia profili, rysunki warsztatowe itp.

– dokumentacja dla instalacji rurociągowych: rysunki ISO, rysunki wykonawcze podpór, elementy instalacji                             rurociągowej itp.

– listy kompletacyjne,

– dokumentacja materiałowa do zakupu materiałów, dokumentacja materiałowa do wydania materiałów na                               produkcję,

– dokumentacja spawalnicza: numeracja spoin, lista spoin,

– dokumentacja na obróbkę mechaniczną,

– dokumentacja jakościowa: karty pomiaru itp.

– dokumentacja transportowa, oprzyrządowania ,

– dokumentacja powykonawcza,

 • nadzór technologiczny nad prowadzonym projektem
 • szukanie wykonawców i uzgodnienia techniczno – technologiczne (np. obróbki mechanicznej, gięcia, itp.), negocjacje cen zamówień
 • realizacja wymagań określonych w dokumentach systemowych Systemu Zarządzania Jakością

Oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Możliwość udziału w ciekawych, rozwojowych i prestiżowych projektach krajowych, jak i zagranicznych
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i angielskim na adres: rekrutacja@epgsa.com wraz z klauzulą:

Zgoda informacyjna dla kandydatów do pracy w Energomontaż Północ Gdynia S.A.

 • Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomontaż – Północ Gdynia S.A. z siedzibą w Gdynia (81-061) przy ul. Handlowej 19, zwana dalej „EPG S.A”, „Administratorem”.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail:, iod@epgsa.com; nr tel: 587702521
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w EPG S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu negocjacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  upoważnieni pracownic Administratora.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.