Energomontaż-Północ Gdynia S.A, należąca do grupy MARS Shipyards & Offshore, wiodący polski producent wysoko wyspecjalizowanych,
w pełni wyposażonych  konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, przemysłu chemicznego
i petrochemicznego, przemysłu okrętowego. Spółka realizuje  również przebudowy specjalistycznych jednostek obsługujących morskie firmy wiatrowe oraz morski przemysł wydobywczy.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPAWACZ  136

Miejsce pracy: Gdynia

Zakres obowiązków:

 • spawanie konstrukcji stalowych dla przemysłu off-shore
 • przestrzeganie WPS-ów oraz innych instrukcji spawalniczych

Wymagania:

 • aktualny certyfikat  według norm 9606-1
 • świadectwo spawania metodą 136 lub 136/138
 • pozycja spawania na certyfikacie min. PE, PF
 • umiejętność żłobienia elektrodą węglową
 • doświadczenie w spawaniu konstrukcji stalowych

 

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia
 • możliwość udziału w rozwojowych i prestiżowych projektach międzynarodowych
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pakiety szkoleń
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres: szkolka@epgsa.com  wraz
z klauzulą:

Zgoda informacyjna dla kandydatów do pracy w Energomontaż Północ Gdynia S.A.

 • Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomontaż – Północ Gdynia S.A. z siedzibą w Gdynia (81-061) przy ul. Handlowej 19, zwana dalej „EPG S.A”, „Administratorem”.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail:, iod@epgsa.com; nr tel: 587702521
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w EPG S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu negocjacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  upoważnieni pracownic Administratora.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.