Energomontaż-Północ Gdynia S.A należąca do grupy MARS Shipyards & Offshore, wiodący polski producent wysoko wyspecjalizowanych, w pełni wyposażonych  konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, przemysłu okrętowego. Spółka realizuje  również przebudowy specjalistycznych jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe oraz morski przemysł wydobywczy, aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

OPERATOR CNC

Miejsce pracy: Gdynia

Szukamy osób do pracy przy:

 1. Maszyna tokarka karuzelowa 5 osiowa CNC sterowanie Siemens Sinumerik 840D

 1. Frezarko wytaczarka 4 osiowa CNC sterowanie Siemens Sinumerik 840D

 

Zatrudniona osoba będzie min. odpowiedzialna za:

 • obsługę maszyn CNC w zakresie wykonania obróbki skrawaniem konstrukcji wielkogabarytowych
 • bieżącą kontrolę  w trakcie obróbki oraz finalną kontrolę  z użyciem narzędzi pomiarowych, oraz
  z użyciem systemu Faro Laser Tracker
 • przygotowanie do pracy narzędzi maszynowych ( składanie , pomiary)
 • oprogramowanie maszyn i wprowadzanie korekt w programach,
 • mocowanie i ustawianie konstrukcji do obróbki
 • wymiana, mocowanie i ustawianie narzędzi
 • pomiary narzędziami i przyrządami pomiarowymi,
 • dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn,

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego,
 • warunek konieczny minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obróbka skrawaniem
 • znajomość obróbki mechanicznej CNC,
 • znajomości rysunku technicznego,
 • mile widziana umiejętność obsługi sterowania SIMENS SINUMERIK 840D
 • mile widziane umiejętność obsługi systemu pomiarowego FARO Laser tracker
 • umiejętność budowania i pomiaru narzędzi obróbczych ( noże tokarskie, głowice frezarskie, wytaczadła)
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • gotowości do pracy trzyzmianowej

Uwaga: Jeśli kandydat nie spełnia któregoś z powyższych wymagań ale posiada wielkie chęci do pracy
i lubi wyzwania – proszę aplikować – MY GWARANTUJEMY SKUTECZNE DOSZKOLENIE W TYM ZAKRESIE.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub inne elastyczne formy zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość udziału w ciekawych, rozwojowych i prestiżowych projektach krajowych jak i zagranicznych
 • pakiety szkoleń
 • możliwość rozwoju zawodowego

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i angielskim na adres: rekrutacja@epgsa.com wraz
z klauzulą:

 

Zgoda informacyjna dla kandydatów do pracy w Energomontaż Północ Gdynia S.A.

 • Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomontaż – Północ Gdynia S.A. z siedzibą w Gdynia (81-061) przy ul. Handlowej 19, zwana dalej „EPG S.A”, „Administratorem”.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail:, iod@epgsa.com; nr tel: 587702521
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w EPG S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu negocjacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  upoważnieni pracownic Administratora.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.