Zarząd Spółki

Andrzej Czech

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Michał Żydek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Jaroszyńska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Parczewski

Członek Rady Nadzorczej