Zarząd Spółki

Andrzej Czech

Prezes Zarządu

Maciej Matuszak

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Jacek Kopczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lucjan Nowakowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej