BEZPIECZEŃSTWO

Wspólnie z naszymi klientami I podwykonawcami bierzemy odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Dzięki licznym programom motywacyjnym, nasi pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu zdrowego, bezpiecznego i nie zanieczyszczonego miejsca pracy.

JAKOŚĆ

Posiadamy uprawnienia do spawania wszelkich konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników (również ciśnieniowych), urządzeń dźwigowych, mostów oraz konstrukcji okrętowych. Współpracujemy z uznanymi towarzystwami klasyfikacyjnymi, jak np.: BV, DnV, ABS, GL, LR, TUV, SLV, PRS, UDT.

Spółka posiada również natowski kod podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE) uprawniający do realizacji projektów dla przemysłu obronnego.

Energomontaż-Północ Gdynia SA wdrożył Zintegrowany System Zarządania zgodny z normami EN ISO 9001:2008, EN 14001:2005, EN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

CERTYFIKATY