BEZPIECZEŃSTWO

Wspólnie z naszymi klientami i podwykonawcami bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. Dzięki stałemu budowaniu świadomości poprzez liczne kampanie informacyjne i programy motywacyjne, nasi pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy.

JAKOŚĆ

Posiadamy uprawnienia do spawania wszelkich konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników (również ciśnieniowych), urządzeń dźwigowych, mostów oraz konstrukcji okrętowych. Współpracujemy z uznanymi towarzystwami klasyfikacyjnymi, jak np.: BV, DNV GL, ABS, LR, TUV, SLV, PRS, UDT.

Spółka posiada również natowski kod podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE) uprawniający do realizacji projektów dla przemysłu obronnego.

Energomontaż-Północ Gdynia S. A. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

VI edycja kampanii plakatowej „STÓJ – POMYŚL”

9 grudnia 2017 roku odbył się finał VI edycji kampanii, podczas której dzieci pracowników wzięły udział w konkursie plastycznym pod tytułem: „Bądź bezpieczny w pracy – biorę z Ciebie przykład”. Celem konkursu było kształtowanie świadomości dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa i promocja bezpiecznych metod pracy. Dzięki zaangażowaniu pracowników i ich dzieci powstał szereg prac zwracających uwagę na zagrożenia i sposoby i eliminowania podczas pracy oraz zagrożenia i zasady bezpieczeństwa, jakich muszą przestrzegać dzieci w różnych okolicznościach, a także analogie pomiędzy nimi. Wyróżniono prace najcelniej ukazujące ideę konkursu. Uczestnicy wzięli również udział w quizie o bezpieczeństwie. Wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody oraz akcesoria odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo na drodze, a także tradycyjnie – kalendarze na 2018 rok zawierające wszystkie prace plastyczne.

Dziękujemy i gratulujemy!

CERTYFIKATY