Zaplecze produkcyjne

Handlowa 19, Gdynia – Administracja oraz Produkcja,

Czechosłowacka 3, Gdynia – place montażowe, Obróbka plastyczna i mechaniczna, zaplecze zlokalizowane na terenie portu Gdynia

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

photo: Kacper Kowalski / aeromedia.pl

Hale produkcyjne:

 • hale produkcyjne o łącznej powierzchni 10164 m2
 • hala do cięcia blach i prefabrykacji wstępnej usztywnień o powierzchni łącznej – 1548sqm

W każdej hali znajdują się po 2 suwnice o nośności od 8 do 20 ton.

Wyposażenie produkcyjne:

 • automaty do krzywoliniowego cięcia blach o długości do 13,5m, szerokość  blach do 3,5m i grubości do 150mm
 • gilotyna do blach o długości do 3,0m i grubości do 16mm
 • walce do zwijania blach o szerokości do 3,0 m i grubości do 160mm

Linia technologiczna antykorozji:

 • komora do czyszczenia o wymiarach 20m x 14m x 4,5m z pneumatycznym systemem transportu śrutu oraz z urządzeniami separacyjnymi śrutu dla 4 stanowisk roboczych
 • dwie komory malarskie o wymiarach 20m x 14m x 4,5m z automatycznie regulowaną temperaturą i wilgotnością powietrza

Magazyny i place składowania:

 • kryte magazyny o łącznej powierzchnu 3867sqm
 • place składowania gotowych wyrobów
 • plac składowania materiałów stalowych

Place montażowe z bezpośrednim dostępem do nabrzeża:

 • łączna powierzchnia – 43 969 m2
 • suchy dok 240x40x8m
 • 352m – długość nabrzeża
 • suwnica o udźwigu 500Ton oraz wysokości do haka 41m
 • 3 dźwigi portowe o udźwigu do 80 ton i wysokości do haka 40m