EPG jest częścią grupy MARS Shipyards & Offshore, blisko współpracujących ze sobą stoczni oraz spółek z branży offshore, należących do MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, spółkę zależną Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W trakcie ostatniej wyceny (20.12.2015 r.) wartość aktywów netto MARS FIZ wyniosła 1,12 mld złotych. 

MARS Shipyards & Offshore tworzą wiodące spółki przemysłu stoczniowego i sektora offshore, tj. EPG (Energomontaż-Północ Gdynia), Energop, MSR Gryfia , Nauta, oraz biuro projektowe MARS Design & Solutions. 

Wysoka jakość naszych produktów i usług jest efektem wysokiej odpowiedzialności i zaangażowania naszych pracowników.
Łącząc wieloletnie doświadczenie wszystkich spółek grupy Mars, opracowaliśmy zaawansowany system treningowy, własną szkołę spawalniczą, jak również bardzo restrykcyjny proces rekrutacyjny.
W efekcie stworzyliśmy zespół ponad 2000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz szereg starannie wybranych firm zewnętrznych, aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów.